História predpisu 151/1945 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.21.12.1945 - 01.05.1952