História predpisu 150/1945 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.12.1945 - 01.08.1950