História predpisu 15/1945 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.27.06.1945 - 01.01.1966