História predpisu 147/1945 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.07.12.1945 - 20.06.1966