História predpisu 146/1945 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.06.12.1945 - 07.05.1947