História predpisu 141/1945 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.26.11.1945 - 05.11.1949