História predpisu 137/1945 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.26.11.1945 - 31.07.1950