134/1945 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 21.11.1945

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

134.
Vládní nařízení
ze dne 25. října 1945
o zrušení úrokování nových vkladů na vkladní knížky Poštovní spořitelny.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 19, ods. 1 zákona ze dne 23. září 1930, č. 143 Sb., o Poštovní spořitelně:
§ 1.
Vklady na vkladní knížky Poštovní spořitelny, uložené po 25. září 1945 se až na další neúrokují.
§ 2.
Ministři pošt a financí se zmocňují, aby společnou vyhláškou určili, od kterého dne budou tyto vklady úrokovány.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 26. září 1945 a platí v zemích České a Moravskoslezské; provedou je ministři pošt a financí.
Fierlinger v. r.

David v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Ursíny v. r.

Nosek v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Stránský v. r.

Kopecký v. r.

Laušman v. r.

Dr. Pietor v. r.

gen. Hasal v. r.

Hála v. r.

Dr. Procházka v. r.

Majer v. r.

Dr. Clementis v. r.

Lichner v. r.