História predpisu 132/1945 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.11.1945 - 07.05.1953