História predpisu 128/1945 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.11.1945 - 01.03.1949