122/1945 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.11.1945

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

122.
Dekret presidenta republiky
ze dne 18. října 1945
o zrušení německé univerzity v Praze.
Aby bylo dovršeno dávné historické úsilí všeho českého lidu v otázce pražské univerzity a aby byly právně zabezpečeny plody národní revoluce a boje o osvobození Československé republiky, ustanovuji k návrhu vlády:
§ 1.
Německá univerzita v Praze, která zanikla 5. května 1945, prvním dnem povstání pražského lidu, se navždy zrušuje jako ústav nepřátelský českému národu.
§ 2.
Vědecké ústavy a jejich zařízení, jakož i veškerý majetek německé univerzity v Praze připadají univerzitě Karlově.
§ 3.
Tento dekret nabývá účinnosti dnem 17. listopadu 1939; provede jej ministr školství a osvěty.
Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Nejedlý v. r.