História predpisu 121/1945 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.27.11.1945 - 11.04.1960