História predpisu 117/1945 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.11.1945 - 01.01.1951