História predpisu 114/1945 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.10.11.1945 - 01.07.1949