111/1945 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 07.11.1945

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

111.
Vládní nařízení ze dne 18. října 1945.
kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č. 16 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů řemeslných zaměstnanců v technické službě stavební a udržovací a v automobilním provozu českolovenské pošty.
Vláda republiky československé nařizuje podle § 210 zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměru statních zaměstnanců (platobného zákona ):
§ 1
Ustanovení § 4 vládního nařízení č. 16/1927 Sb. se doplňuje o odstavec 2 tohoto znění:
„Ministr pošt může prominouti podmínku stanovenou v odst. 1, č. 5, písm.a) nebo b) dělníků, který nastoupil práci u československé pošty před 1. říjnem 1938, byl dne 1. ledna 1945 zaměstnán řemeslnými pracemi kategorie mechaniků nebo montérů a tyto práce do tohoto dne konal nejméně po dobu 6 roků, vykoná-li s úspěchem před zvláštní komisí poštovní správy zkoušku o tom, že získal potřebné odborné znalosti a zručnosti.“.
§ 2
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1945 a platí v zemích České a Moravskoslezské; provede je ministr pošt.
Fierlinger v.r.

David v.r.

Dr. Šrámek v.r.

Ursíny v.r.

Masaryk v.r.

Nosek v.r.

Dr. Šrobár v.r.

Dr. Stránský v.r.

Kopecký v.r.

Laušman v.r.

Hála v.r.

Dr. Procházka v.r.

Majer v.r.

Dr. Clementis v.r.