Zbierka zákonov SR

Archív právnych predpisov publikovaných v Zbierke zákonov, usporiadaný chronologicky po ročníkoch.
Po kliknutí na ročník je možné zvoliť si medzi pohľadom na predpisy a na čiastky.