História predpisu 591/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.10.2002 - 31.12.2003