História predpisu 432/2001 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.11.2001 - 30.04.2004