História predpisu 401/2001 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.11.2001 - 31.03.2007