História predpisu 2/2001 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.01.2001 - 31.07.2008