História predpisu 10/2000 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.2000 - 31.12.2005