História predpisu 230/1998 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.1998 - 30.09.2009