História predpisu 20/1998 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.01.1998 - 30.06.2000