História predpisu 59/1997 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1997 - 30.04.2004