História predpisu 4/1997 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.11.01.1997 - 30.06.2002