História predpisu 226/1997 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.1997 - 30.04.2005