História predpisu 333/1996 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.12.1996 - 14.06.2020