História predpisu 263/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.09.1994 - 30.06.2002