História predpisu 291/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.09.12.1993 - 30.09.1995