História predpisu 192/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.1993 - 30.06.1999