História predpisu 117/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.1992 - 31.10.2002