História predpisu 530/1991 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1992 - 31.12.1992