História predpisu 350/1991 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.1991 - 30.06.2004