História predpisu 180/1991 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.06.1991 - 14.10.2002