História predpisu 540/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1991 - 30.06.2002