História predpisu 436/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.12.1990 - 30.06.2002