História predpisu 67/1987 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.1987 - 30.06.2000