História predpisu 174/1980 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.1981 - 31.03.1997