História predpisu 126/1974 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1975 - 31.12.2000