História predpisu 121/1974 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1975 - 19.06.1991