História predpisu 105/1965 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.10.1965 - 31.12.2007