História predpisu 103/1963 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.19.12.1963 - 31.03.2002