História predpisu 21/1952 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.07.1951 - 31.01.1969