História predpisu 239/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.27.10.1948 - 31.12.2007