Právne predpisy v jazykoch národnostných menšín

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny  pripravuje a na tomto mieste zverejňuje obsah niektorých právnych predpisov preložených do jazyka vybraných národnostných menšín.

Preklady sú dostupné v maďarskom, rómskom, ukrajinskom, rusínskom a nemeckom jazyku.

Upozornenie:

Obsah zverejnených právnych predpisov preložených do jazyka národnostnej menšiny, má INFORMATÍVNY charakter. Právne záväzný obsah Zbierky zákonov Slovenskej republiky je dostupný v Elektronickej Zbierke zákonov Slovenskej republiky a súčasne aj v jej oficiálnej tlačenej verzii.