LP/2017/751 Zákon o rybárstve

Pridať
ZÁKON
o rybárstve


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) 7. V § 50 bode 1 odporúčame za slovami „246/2003 Z. z.“ vypustiť slovo „v znení“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.11.2017 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 2 Vymedzenie základných pojmov n) prerušenie lovu je časový úsek medzi začiatkom lovu a ukončením lovu, v ktorom loviaci vyberie z vody a znefunkční prostriedky a náradie na lov rýb bez zapísania ukončenia lovu, tento bod navrhujem celý zrušiť. v praxi je v podstate nezmyselný bud lovim alebo nelovim a aj presun ci pauza je stav pocas lovu. a taktiez dava priestor na spekulacie a podvody ktore v praxi sa casto riesili. Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.11.2017 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 2 Vymedzenie základných pojmov m) začiatok lovu je prvé použitie prostriedku alebo náradia určeného na lov rýb, po zapísaníe zámeru loviť ryby v príslušnom povolení, upraviť tento text nasledovne : m) začiatok lovu je zapísaníe zámeru loviť ryby v príslušnom povolení, z dôvodu toho že samotný loviaci je povinný sa zapísať do výkazu a to je už prvá činnosť smerujúca k lovu nehovoriac o tom že to je exaktný dôkaz že ide loviaci loviť a niet pochyb že o jeho zámere. Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.11.2017 Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.11.2017 Detail