LP/2019/440 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej, Ľubomíra Petráka a Pétera Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1468)

Pridať
POSLANECKÝ NÁVRH - ZÁKON
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej, Ľubomíra Petráka a Pétera Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1468)


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K návrhu ako celku ZMOS nesúhlasí všeobecne, aby všetky mestá a obce vykonávali štátnu správu v druhom stupni voči rozhodnutiam, ktoré uskutočnili riaditeľky MŠ v prvom stupni. Žiadame, aby mechanizmus v záujme odbornosti bol rovnaký ako pri základných školách. Nestotožňujeme sa s návrhom opakovania posledného ročníka materskej školy. Zastávame názor, že v záujme plynulého prechodu na primárne vzdelávanie je vhodnejšie, aby sa predprimárne vzdelávanie mohlo uskutočňovať aj v základnej škole (umožniť zriaďovať základnej škole aj ročníky a triedy predprimárneho vzdelávania. Podstatný je program. Zjednodušilo by sa aj kapacitné vybavenie siete. Zásadná pripomienka Odoslaná 4.6.2019 Detail