LP/2019/237 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. III Odporúčame spojiť v Čl. III body 1. a 2.. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.4.2019 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. III bod 9 Pred slová "ods. 4" a "ods. 6" odporúčame vložiť slová "§ 4". Odôvodnenie: Spresnenie. Slová "ods. 4" sa v § 9 ods. 2 nachádzajú dvakrát, aj v spojení s § 7. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.4.2019 Detail