LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Čl. XV. 19. v § 187a ÚJD SR odporúča doplniť úpravu vo vzťahu k verejným obstarávaniam začatým pred 1. januárom 2017. Odôvodnenie: chýbajúca úprava. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.7.2016 Detail