LP/2016/1082 Návrh na založenie obchodnej spoločnosti Breziny, a. s.

Pridať
Návrh na založenie obchodnej spoločnosti Breziny, a. s.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.12.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.12.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.12.2016 Detail